Sürekli İyileştirme Kurulu

Öğr.Gör. Müdür Yrd. Beytullah BOZALİ (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Filiz DURSUN (Üye)

Öğr. Gör. Aysun ŞAHİN (Üye)