Okulumuz Hakkında

DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA

İhracata yönelik imalat endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü (Tekniker) nitelik ve nicelik bakımından uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Teknik Programlar bölümünde 14 (on dört) programda eğitim sürdürülmektedir. Teknik Programlarda; Bilgisayar Programlamcılığı, Elektrik, Eletronik ve Haberleşme Teknolojisi, Eletronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mobilya Dekorasyon, Makine, Tarım Makineleri, İnşaat Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomativ Teknolojisi, Moda Tasarımı, İç Mekan Tasarımı ve Arıcılık programları bulunmaktadır.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek Yüksekokulu mezunlarına Tekniker ünvanı verilir. Teknik Programlar bölümü mezunları genellikle özel sektöre ait Endüstri kuruluşlarında mühendis ile usta arasındaki boşluğu dolduran ara eleman Tekniker olarak Belediyeler de dahil tüm devlet kurumlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca serbest olarak çalışmak isteyenler de kendi imkanları ölçüsünde açtıkları işyeri ve atölyelerde endüstri kuruluşları ile bağlantılı olarak iş yapmaktadırlar. Dünya Bankası Projesi çerçevesinde sağlanan çok modern cihaz ve aletlerle donatılmış atölye ve laboratuarlarda iyi bir şekilde eğitildiklerinden genelde iş bulamama diye bir sorunları bulunmamaktadır. Müfredat programları hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak düşüncesiyle hazırlanmış olduğundan, öğretim gördükleri süre içinde her yarı yıl bilgisayar dersi okuyan öğrencilerimiz gelişen teknoloji izleyebilmekte, uygulayabilmekte ve alt birimlere uygulatabilmektedirler. Bu özellikleri ile de Endüstrinin aradığı bilgi ve becerilere sahip elemanlar (Tekniker) olarak Endüstride yüklendikleri görevleri layıkıyla yerine getirebilmektedirler.

OKULUMUZUN İMKANLARI

Okulumuz bilgisayar laboratuvarlarında 250 bilgisayar, etüt merkezinde öğrencilerin kullanımına sürekli açık 30 bilgisayar, bir CNC laboratuvarı ve bir CAD/CAM laboratuvarı bulunmaktadır. Bunların yanında öğrencilerimizin sportif faaliyetlerinde (basketbol ve voleybol) kullanabilecekleri geniş bir alan mevcuttur.