Tarihçe

Düzce Meslek Yüksekokulu Tarihçesi

Düzce Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Teknik ve Sosyal Bilimler Bölümleri adı altında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime açılmıştır.

1980 yılında bölüm sayısı dörde çıkarılmış, 1982 yılına kadar aynı bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Yüksekokulumuz 1982 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlanmış 1984 yılına kadar Elektrik, İnşaat, İşletme ve Muhasebe bölümlerine alınan öğrencilere mesleki ve teknik eğitim verilerek eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmüştür.

1984 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasında imzalanan Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde sağlanan kredinin 32 milyon dolarlık kısmından yararlanan 8 pilot Meslek Yüksekokulundan biridir. Bu proje çerçevesinde Düzce Meslek Yüksekokulu adına 36 öğretim elemanı yurt dışında (İngiltere ve A.B.D.) eğitim görmüş, fiziki kapasite iki katına çıkarılmış, müfredat programları, çağdaş bilgi ile donatılmış Teknikeri yetiştirecek şekilde yeniden hazırlanmış, teknik bölüme ait 22 laboratuar ve atölye oluşturularak en modern cihazlarla donatılmıştır.

1992 yılında Yüksekokulumuz Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlanmıştır.

2006 yılında Düzce Üniversitesinin kurulmasıyla Yüksekokulumuz Düzce Üniversitesine bağlanmıştır.