Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi

Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi

Program Dersleri

Bu program:

Elektrik elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensibini bilen,

Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini, bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini bilen,

Modern telefon santralleri, devre ve paket anahtarlama yöntemlerine uygulanan bilgisayar kontrollü anahtarlama dahil modern anahtarlama ilkelerini ve trafik kavramlarını bilen,

Mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamalarını bilen,

Bilgisayar kontrollü haberleşme sistemlerine yönelik bilgisayar ağlarının çalışma prensiplerini, işletilmesini ve uluslar arası haberleşme standartlarını bilen,

Bilgisayar donanımını, mesleki paket programları ve bilgisayar programlamayı bilen,

Analog ve sayısal modülasyon ilkelerini, fiber optik ve RF alt sistemlerini bilen

elektronik haberleşme teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.