Tarım Makineleri

Tarım Makineleri

Program Dersleri

Bu program:

Sorumlu olduğu teçhizatın içerdiği mekanik ve elektriksel ilkeleri anlayan,

Mühendislik çizimlerini, teçhizat bilgilerini ve özelliklerini okuyan ve yorumlayan,

Çalışma bakım ve tamirlerini planlayan, yöneten ve deney yapan,

Teknik raporlar yazan, verileri ölçen, kaydeden ve kayıtları tutan,

Teknik personeli denetleyen ve yöneten,

Standart aletlerin bölge şartlarına ve özel ürünlere uygunluk sağlamaları amacıyla yenilenmesini ve geliştirilmesini kolaylaştıran

tarımsal mekanizasyon teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.